Imatran Kylpylä Spa Resortin uusi elämyskylpylä avattu

Imatran Kylpylä Spa Resortin noin vuoden kestänyt 4,2 miljoonan euron Taikajoki-laajennusprojekti valmistui aikataulussa ja budjetissa. Laajennuksessa suuren ja monipuolisen kylpylä Taikametsän allastilat kasvoivat yli 1500 neliöön ja allasvalikoima kasvoi 16 altaaseen. Lisäksi kylpylään rakennettiin kahden pienemmän liukumäen rinnalle uusi 80 metrin vesiliukumäki. Suunnittelusta on vastannut arkkitehti Paavo Karjalainen Arktes Oy:stä.

”Laajennuksella halusimme tuoda Imatran Kylpylään uusia elementtejä, joita jo ennestään monipuolisesta kylpylästämme vielä puuttui. Nyt voidaan sanoa, että meillä on ainutlaatuinen kahden elämyskylpylän yhtenäinen ja erittäin toimiva kokonaisuus, joka palvelee niin Suomessa matkailevia perheitä ja pariskuntia kuin erilaisia ryhmiä ja urheilijoita”, toteaa Imatran Kylpylän toimitusjohtaja Ari Aspia. Kylpylä Taikametsä on suomalaiseen luontoon teemoitettu ja uuden Taikajoen teema löytyi luontevasti Saimaasta ja Saimaan vedenalaisesta maailmasta, sijaitseehan Imatran Kylpylä Spa Resort Saimaan rannalla”, Aspia jatkaa.

Kylpylä Taikametsässä elämyksiä tuottavat valot, äänet sekä erilaiset sääilmiöt sumusta sateeseen ja ukkoseen. Uusi Taikajoki hyödyntää modernia tekniikkaa ja tuo Saimaan luonnon sekä vedenalaisen maailman videoseinille ja screeneille sisälle kylpylään. Uudet efektit ja elämykselliset audiovisuaaliset ratkaisut on suunnitellut Jyti Ålander Electro Waves Oy:stä. ”Myös uusi vesiliukumäki on elämys vaihtuvine valoineen ja äänineen. Sen moderni laserajanotto mahdollistaa kisaamisen itsensä ja miksei muidenkin kanssa nopeimmasta liusta”, Aspia kertoo. Laajennus toi kylpylään lisää mm. porealtaita, vesihierontapisteitä, jalka- ja kävelyaltaat sekä palautumiseen sopivat kuuma- ja kylmäaltaat. Uusi virtauslaitteella varustettu vesijuoksuallas on 1,75 m syvä ja mahdollistaa tehokkaan treenaamisen. Elämyskylpylä Taikametsän allasmaailman täydentävät 20 m kuntouintiallas, terapia-altaat sekä ympäri vuoden lämmitetty ulkoallas, jonne voi uida suoraan kylpylästä. ”Imatran Kylpylä on jo nyt ollut yksi Suomen suosituimmista perhekylpylöistä. Uskomme, että laajennuksen sekä Ukonniemen alueen jatkuvan kehittämisen myötä Imatran Kylpylä Spa Resort ja Imatran matkailualue kokonaisuudessaan kasvattavat suosiotaan entisestään”, Aspia päättää.

Lähde: Imatran kylpylä

Uusi liikennelaki rampauttaa matkailualan yrittäjiä

Uusi liikennelaki hankaloittaa matkailuyrittäjien asiakaskuljetuksia. Muun muassa taksialan sääntelyä koskeva uusi laki vie matkailuyrittäjiä ahdinkoon. Aikaisempaan liikennelakiin on sisältynyt pykälä, joka on mahdollistanut matkailualan yrittäjien järjestää itse kuljetukset asiakkailleen osana tarjoamiaan matkailu- ja aktiviteettipalveluja. Uudesta laista pykälä on poistettu, eikä matkailuyrittäjä enää voi järjestää itse matkailupalveluhinsa sisältyviä kuljetuksia vaan ne on ostettava ulkopuolisilta taksiyrittäjiltä tai vaihtoehtoisesti oma henkilökunta on koulutettava taksiluvallisiksi kuljettajiksi. Uusi liikennelaki astuu voimaan 1.7.2018. Lain seuraukset matkailualan yrittäjille ja yritystoimintaan ovat karut.

Uusi laki velvoittaa, että kaikilla kuljetuksia tarjoavilla henkilöillä on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa. Lisäksi autot, joita kuljetuksiin käytetään, on rekisteröitävä takseiksi. Matkailualan yrittäjille tämä tarkoittaa kohtuuttoman suuriksi nousevia kustannuksia erikseen hankittavista kuljetuksista, jotka asiakas kuitenkin mieltää osaksi matkailuyritykseltä ostaamaansa matkailupalvelua. Lakimuutoksesta kerrottiin kesäkuun alussa 2018 ja laki astuu voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä, keskellä kiivainta matkailukautta. Laki vaikeuttaakin jo ostettujen matkailupalveluiden toteuttamista.

”Mielestäni ei ole mitään järkevää syytä vaikeuttaa matkailuyritysten tilannetta”, Benjamin Donner Aavameri Oy:stä kertoo.

LUPAHAKEMUKSIA EI VOIDA KÄSITELLÄ RIITTÄVÄN NOPEASTI – MATKAILUYRITTÄJÄT KÄRSIVÄT

Lain toimeenpanoa ja myönnettäviä taksilupia valvoo ja hallinnoi Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI. Heidän mukaansa 90 % uusista taksilupahakemuksista pyritään käsittelemään 10 päivän aikana heinäkuun alun jälkeen. Matkailualan yrittäjillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia toimia käsittelyaikojan aikana laillisesti – vaikka taksilupa haettaisiinkin ja kuljettaja koulutettaisiin, on odotettava ainakin 10 päivää keskellä kuuminta turistikautta. Trafi ei ole osannut vastata matkailualan yrittäjien kysymykseen siitä, saadaanko toimintaa jatkaa vanhalla tavalla uusien lupahakemusten käsittelyn aikana.

Matkailualan yrittäjien yritystoiminnan kate ei ole kuljetuksissa, jotka asiakkaat mieltävät osaksi ostamaansa matkailupakettia, vaan itse matkailupalveluissa. Uuden lain puitteissa matkailuyritys ei voi enää tuottaa itse tätä kuljetuspalvelua muuttumatta taksiyritykseksi. Kuljetuksien ulkoistaminen taksiyrityksille tulisi jo nyt tiukasti kilpaillulla alalla aivan liian kalliiksi. Kansainvälisessä kilpailussa hinta on merkittävä tekijä, ja jo nyt Suomen hintataso on korkeampi verrattuna toisiin matkailumaihin. Kuljetus lentokentältä tai kaupunkien keskustoista ei ole lisäarvo asiakkaalle, vaan välttämättömyys, jotta matkailu- ja luontoaktiviteettipalveluita voidaan ylipäätään myydä.

LAKIMUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EPÄONNISTUNUT.

Matkailualan yrittäjät näkevät, että lain todellisten vaikutusten arviointi on puutteellista. Lakia säätäessä ei ole otettu huomioon esimerkiksi uusien koulutettavien kuljettajien koulutuskustannuksia sekä vakuutusmaksujen nousua. Matkailuyrittäjien kuljetuksien kilometrimäärät ovat verrattain vähäisiä mutta vakuutusmaksut nousevat uuden lain myötä yhteneviksi huomattavasti enemmän kilometrejä ajavien taksiyrittäjien kanssa. Lain valmistelun yhteydessä tehty arviointi antaa virheellisen kuvan lain kokonaisvaikutuksista matkailuyrittäjille, sillä siinä on huomioitu vain viranomaisille maksettavat rekisteröintimaksut, jotka todellisuudessa muodostavat vain murto-osan yritykselle aiheutuvista kokonaiskustannuksista.

Vielä kaksi viikkoa ennen lain voimaan astumista siitä aiheutuvat todelliset kustannukset asiakkaiden kuljettamiseen eivät ole kokonaan tiedossa ja laskettavissa. Ei ole myöskään tarkkaa tietoa, millä aikataululla matkailualan työntekijät voivat kouluttautua taksikuljettajiksi. Lisäksi on kysyttävä, miten toimitaan, jos nykyiset työntekijät eivät halua kouluttautua taksinkuljettajiksi – matkailualalla on pääasiassa kausityöntekijöitä ja nuoria kesätyöntekijöitä. Matkailuyrittäjät näkevät, että mahdollisuus panostaa kausityöntekijöiden kouluttamiseen oman alansa ulkopuolelle on hyvin rajallista. Lisäksi laki velvoittaa taksilaitteiston hankintaan.

“Olemme rakentaneet toimintaamme 20 vuoden ajan, eikä koko toimintamallia voi rakentaa uusiksi parissa viikossa”, toteaa Saaristomerellä ja Turussa kesäisin useita melontaoppaita työllistävän Aavameri Oy:n toimitusjohtaja Donner.

Lakimuutoksella on suoria vaikutuksia turismiin, joka on Suomessa koko ajan kasvava elinkeino. Luontoretkeily on monille ulkomailta saapuville matkailijoille tärkein syy tulla Suomeen ja viipyä Suomessa kauemmin. Jokainen lisävuorokausi tuo lisätuloja myös ravintoloille ja majoitusyrittäjille. Toinen merkittävä asiakasryhmä ovat suomalaiset, joille matkailualan yrittäjien tarjoamat palvelut mahdollistavat turvallisen luontoelämyksen paikoissa, joihin omatoimisesti on vaikea lähteä.

LISÄTIETOJA:

Ilkka Lariola, toimitusjohtaja
Natura Viva Oy
Puh. 050 376 8855, e-mail: ilkka@naturaviva.fi
www.naturaviva.fi

Benjamin Donner, toimitusjohtaja
Aavameri Oy
Puh. 050 569 7088, e-mail: info@aavameri.fi
www.aavameri.fi

Olli Rinne, toimitusjohtaja
Feel The Nature -retket
Puh. 040 900 5556, e-mail: olli@feelthenature.fi
www.feelthenature.fi

LAKIIN LIITTYVÄT DOKUMENTIT

* Eduskuntakäsittelyn asiakirjat:
https://www.eduskunta.fi/…/Kasittely…/Sivut/HE_161+2016.aspx

* Eduskuntakäsittelyn asiakirjojen alkuperäinen hallituksen esitys eduskunnalle:
“Voimassa olevan taksiliikennelain mukaan taksiliikennelupaa ei tarvita palveluyrityksen hallinnassa olevalla henkilöautolla henkilöiden kuljettamiseen, jos kuljetus liittyy koti- tai matkailupalveluihin ja kuljetus on osa yrityksen tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Tämä poikkeus ehdotetaan poistettavaksi, koska alalletulokynnystä on taksipalveluissa madallettu.”

Suomalainen matkustaa kesällä halvan hinnan perässä – usein ilman vakuutusta

Viime vuosien kesäsää on lisännyt joka kolmannen suomalaisen matkustusintoa, ja lähes joka toinen aikoo matkustaa kesällä ulkomaille, käy ilmi Ifin tutkimuksesta. Hinta on ratkaisevin kriteeri kohteen valinnassa, mutta heikko turvallisuustilanne laskee merkittävästi matkustushalua. Jopa neljännes suomalaisista ei ota matkavakuutusta matkustaessaan lähialueille, kuten Viroon tai Ruotsiin.

Viime vuosien kesäsää Suomessa on lisännyt joka kolmannella suomalaisella halukkuutta matkustaa ulkomaille. Lähes joka toinen suomalainen aikookin tehdä tänä kesänä ulkomaan lomamatkan ja kaksi kolmesta kotimaan matkan. Useimmin ulkomaille reissaavat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja uusimaalaiset, kotimaan matkoja puolestaan tekevät useimmin lapsiperheet. Tiedot käyvät ilmi Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1012 suomalaista toukokuussa 2018.

Useimmin suomalaiset suuntaavat kohti varmaa aurinkoa: 37 prosenttia kertoo tämän kesän ulkomaan matkan suuntautuvan Välimerelle tai muualle Etelä-Eurooppaan. Viro ja muut Baltian maat ovat toiseksi suosituin ja yli 60-vuotiailla suosituin kohdealue, jonne matkustaa kaikista suomalaisista 32 prosenttia. Seuraavaksi eniten aiotaan matkustaa Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.

Suomalainen kesälomamatka on tyypillisesti kaupunkiloma, jonne kertoo menevänsä kaksi viidestä. Kaupunkilomat ovat suosituimpia kaikissa ikäluokissa. Reilu neljännes suomalaisista suuntaa ranta- ja kaupunkiloman yhdistelmälle ja saman verran vierailulle sukulaisten tai tuttavien luo. Puhtaasti rantalomia tekevät eniten länsisuomalaiset, vähiten itä- ja pohjoissuomalaiset.

Hinta ratkaisee suomalaisen lomamatkan

Edulliset matkustuskulut ovat kaikissa ikäryhmissä ratkaisevin kriteeri, kun kesäloman matkakohdetta valitaan. Sen nostaa tärkeäksi kaikkiaan 40 prosenttia suomalaisista. Seuraaviksi yleisimmin ratkaisevat valintakriteerit ovat matkakohteen sää, kiinnostava paikallinen kulttuuri, kaunis luonto sekä turvallisuus. Poikkeuksena tosin lapsiperheiden matka suuntautuu ennen kaikkea lapsiystävälliseksi miellettyyn kohteeseen, ja paikallisen kulttuurin ja luonnon kiehtovuudella on heille keskimääräistä vähemmän merkitystä.

– Moni etenkin vanhemmista matkaajista luottaa hyväksi havaittuun tuttuun lomakohteeseen, sillä omat aiemmat kokemukset nousevat tärkeäksi valintatekijäksi useammalla kuin joka viidennellä. Sen sijaan viime aikoina paljon puhuttu matkailun ekologisuus ja kuormitus ympäristölle eivät käytännössä vaikuta vielä monenkaan lomakohteen valintaan, kommentoi matkavakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Anne Uutela Ifistä.

Matkakohteen riskit vaikuttavat kohdevalintaan

Matkakohteen mahdollisista riskeistä epävakaa poliittinen tilanne tai terrorismin uhka vähentää yli 80 prosentilla suomalaisista kiinnostusta matkakohteeseen. Alhainen hygieniataso tai trooppisen sairauden riski sekä luonnonkatastrofin mahdollisuus vähentävät intoa matkustaa kohteeseen lähes kolmella neljästä.

– Erityisesti kasvanut epävakauden tai terrorismin pelko näkyy Ifissä matkavakuutuksen kohdemaissa. Monia myös mietityttää mahdollisuus peruuttaa matka, jos matkakohteessa sattuu matkan varaamisen jälkeen levottomuuksia. Tämän vuoksi lisäsimme vuosi sitten matkavakuutuksiin kriisiturvan, joka korvaa matkan peruuntumisen ja keskeytymisen, jos matkakohteessa tapahtuu luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismia, kertoo Uutela.

Erilaiset riskit vaikuttavat naisilla miehiä useammin matkakohdevalintaan. Riskit alkavat myös mietityttää enemmän iän karttumisen myötä: yli 40-vuotiaat pohtivat riskejä huomattavasti nuoria aikuisia useammin.

Joka neljäs matkustaa Suomen lähialueella täysin ilman vakuutusta

Kahdella viidestä suomalaisesta on kyselyn mukaan voimassa erikseen otettu jatkuva jatkuva matkavakuutus ja lisäksi noin joka kymmenennellä on voimassa oleva matkavakuutus luottokortin tai ammattiliiton kautta. Selvästi useimmin jatkuva matkavakuutus on yli 60-vuotiailla, harvimmin alle 30-vuotiailla, jotka kuitenkin matkustavat kyselyn mukaan eniten ulkomaille.

Noin joka neljäs ottaa erillisen määräaikaisen matkavakuutuksen suunnatessaan pidemmälle ulkomaan matkalle, kuten Etelä-Eurooppaan tai kaukomatkalle. Noin 5 prosenttia kertoo lähtevänsä tällaiselle matkalle ilman matkavakuutusta. Lähialueille, kuten Viroon tai Ruotsiin, matkustettaessa jopa joka neljäs kertoo tyypillisesti liikkuvansa ilman minkäänlaista matkavakuutusta.

– Ilman vakuutusta reissaaminen on aina uhkapeliä. Nuorista aikuisista lähialueille matkustaa ilman vakuutusta peräti joka kolmas. Moni ei varmasti miellä riskejä, kun pysytellään lähellä kotia. Ylimääräisiä kustannuksia syntyy myös näissä maissa esimerkiksi kotiinpaluun siirtymisestä ja uusista paluulipuista sekä mahdollisesta kotiinkuljetuksesta, vaikka menisikin sairastuessa tai loukkaantuessa julkiseen sairaalaan hoitoon. Lisäksi Virossa sattuneista matkatavaravarkauksista haetaan Ifistä heti Espanjan jälkeen toiseksi eniten korvauksia, muistuttaa Uutela.

*Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1012 yli 18-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2018. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Ifin teettämän tutkimuksen toteutti YouGov Finland. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on ± 2,8 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lähde: Vakuutusyhtiö If

Sodankylän elokuvajuhlien (13.–17.6.2018) koko ohjelmisto

Sodankylän elokuvajuhlien (13.–17.6.2018) koko ohjelmisto näytösaikatauluineen. Luvassa on vastikään Cannesin elokuvajuhlilla esitettyjä teoksia sekä muita kiinnostavia, kehuttuja ja kohuttuja uuden elokuvan helmiä. Tuttuun tapaan yksi teemakokonaisuus esittelee uusia dokumentteja ja niiden rinnalla rakastettuja, mutta harvoin nähtyjä klassikoita. Lisäksi luvassa on valikoima tuoreiden musiikkielokuvien parhaimmistoa.

Italialaisohjaaja Alice Rohrwacher valloitti Sodankylän neljä vuotta sitten tuoreeltaan Cannesin kilpasarjassa Grand Prix’llä palkitun elokuvansa The Wonders kanssa. Tänä vuonna Cannesissa parhaan käsikirjoituksen palkinnon napannut Happy as Lazzarro on selityksiä pakeneva sekoitus realistista draamaa ja satumaisia elementtejä. Elokuva kertoo pienen maalaiskylän hyväsydämisestä höntistä, jota jokainen kynnelle kykenevä höynäyttää minkä ennättää.

Argentiinalaisen Agustin Toscanon The Snatch Thief sai ensi-iltansa Cannesissa Ohjaajien kaksiviikkoisella (Quinzaine des réalisateurs). Pienin keinoin rakennettu laukkuvarkaan tarina on teeskentelemätön ja taidokas elokuvahelmi.

Paul Schraderin First Reformed on piinatun papin (Ethan Hawke) muotokuva – ja ohjaajansa paluu terävimmälle huipulle. David Loweryn A Ghost Storyssa juuri kuolleen aviomiehen (Casey Affleck) haamu yrittää löytää yhteyden surevaan vaimoonsa (Rooney Mara). Yhdysvaltalaisen Josephine Deckerin teatterimaailmaan sijoittuva teinitytön kasvukertomus Madeline’s Madeline hyödyntää briljantin monipuolisesti elokuvallista palettia.

Kanadalaisvisionääri Guy Maddinin yhdessä Evan ja Galen Johnsonin tekemässä riemastuttavassa uutuudessa Green Fog ja sen alkukuvana nähtävässä lyhytelokuvassa Accidence kuljetaan Hitchcockin Vertigon ja Takaikkunan jalanjäljillä. Tuoreet teokset ovat Sodankylä-suosikki Maddinin pitkän uran huippusaavutuksia.

Ranskan uuden aallon hengessä Jean-Paul Civeyrac’n A Paris Education seuraa rakastettavasti Pariisiin elokuvaopiskelijaksi muuttaneen nuorukaisen sopeutumista paikalliseen boheemielämään. Ranskalaisen Daniel Manivelin ja japanilaisen Kohei Igarashin yhteisohjaus The Night I Swam on fiktion ja dokumentaarisuuden rajoja kiehtovasti rikkova lapsi- ja perhekuvaus. Tanskassa asuva uusseelantilainen Daniel Borgman on tehnyt uudessa kotimaassaan samaan tapaan jännittävästi rajoja sekoittavan potretin Loving Pia älyllisessä kehityksessä jälkeen jääneestä naisesta.

Kolme vuotta sitten Sodankylässä vierailleen puolalaisen Malgorzata Szumowskan Mug on suvaitsevaisuutta puolustava satiiri, joka voitti tänä vuonna Berliinin filmijuhlien Grand Prix’n. Cannesissa kansainvälisen arvostelijain liiton palkinnon voittanut venäläisen Kantemir Bagalovin vain 26-vuotiaana ohjaama esikoispitkä Closeness on väkevä kuvaus etnisistä ristiriidoista juutalaisperheen ja tshetsheenien välillä Kaukasuksella vuonna 1999. Sodankylässä kahdeksan vuotta sitten vieraillut israelilainen Samuel Maoz jatkaa Venetsian-voittajansa Lebanonin vaikuttavaa linjaa Venetsian elokuvajuhlilla hopeisen leijonan saaneella Foxtrotilla.

Argentiinalaisen Alejo Mougillanskyn valloittava perhekuvaus Little Match Girl liikkuu elegantisti taiteen ja politiikan välimaastossa, brasilialaisohjaaja Laís Bodanzkyn Just Like Our Parents on hienovarainen draama äidistä ja tämän aikuistuvasta tyttärestä.

Odotettujen musiikkielokuvien kavalkadissa nähtävä Lili Fini Zanuckin tuore dokumenttielokuva Eric Clapton: Life in 12 Bars on häkellyttävän avoin henkilökuva kitaristilegendan traagisesta elämästä. Susanna Nicchiarellin ohjaama draamaelokuva Nico, 1988 käsittelee kynttiläänsä kaikista suunnista polttaneen Velvet Underground -laulaja Nicon kahden viimeisen elinvuoden epätoivoista psykodraamaa. Rytmin ja erotiikan ikinuori ylipapitar Grace Jones saadaan valkokankaan välityksellä paikalle myös Sodankylään Sophie Fiennesin dokumenttielokuvan Grace Jones: Bloodlight and Bami ansiosta. Irlantilaisen Pat Collinsin tyylitelty draamaelokuva Song of Granite esittelee perinteisen irlantilaisen seannòs-laulutyylin kuuluisinta tulkkia Joe Heaneya (1919–1984).

Tunnettu brittiläinen rock-dokumentaristi Julien Temple on valmistanut Karibian rytmeissä sykkivän dokumentin nyky-Havannasta ja sen historiasta nimellä Habaneros, jossa maastamuuttokysymys on yhtä oleellinen kuin merkittävimmässä kuubalaisklassikossa, Thomas Gutierrez Alean Muistoja alikehityksen ajoilta. Kuubalaiskuvausten kaksikko johdattelee Sodankylässä suosittuun teemakokonaisuuteen, jossa esitellään uusia dokumentteja ja niiden kumppanina rakastettuja, mutta harvoin nähtyjä klassikoita. Stephen Nomura Shiblen Ryuichi Sakamoto: Coda on poikkeuksellisen intensiivinen taiteilijapotretti kuuluisasta japanilaissäveltäjästä. Sakamoton hivelevistä sävelistä pääsee nauttimaan Afrikassa hehkuvan Suojaava taivas -elokuvan parissa. Bernardo Bertolucci sijoitti elokuvaan myös kappaleen nimeltä Midnight Sun, kun hän joutui harmikseen jättämään Sodankylän-vierailun väliin elokuvansa kuvausten vuoksi.

Englantilaisen Mark Kidelin poikkeava ”osaelämäkerta” Becoming Cary Grant kertoo supertähden elämänvaiheista pureutuen jopa tämän LSD-terapiaa vaatineeseen lapsuuden traumaan. Grant nähdään parhaimmillaan Katharine Hepburnin ja James Stewartin kanssa George Cukorin screwball-komediaklassikossa Skandaalihäät. 1970-luvun ”uuden Hollywoodin” keskeisiin ohjaajiin kuulunut Hal Ashby on saanut oman potrettinsa Amy Scottin dokumenttifilmissä Hal, jonka kumppanina esitetään Ashbyn vuoden 1968 ajankuvan tavoittava tragikomedia Shampoo, kampaajapääosassaan Warren Beatty. Hanna Schygullan viime kesänä ylistämä italialaisohjaaja saa oman muotokuvansa Anselma Dell’Olion dokumentissa Marco Ferreri – Dangerous but Necessary. Ferrerin ohjauksista nähdään roisi Bukowski-filmatisointi Kaupungin kaunein tyttö, pääosissa Ben Gazzara ja Ornella Muti. Sally Aitkenin David Stratton: A Cinematic Life kertoo maineikkaasta kriitikkoveteraanista ja käy samalla läpi Strattonin maailmalla tunnetuksi tekemän australialaisen elokuvan historian. Tämän ansiosta ohjelmistossa päästään nauttimaan australialaisen elokuvan kansainvälisiin läpimurtoteoksiin lukeutuva Peter Weirin kaunis kauhufantasia Huviretki hirttopaikalle.

Koko ohjelmisto näytösaikatauluineen verkossa: www.2017.msfilmfestival.fi

(Lähde: Midnight Sun Film Festival https://msfilmfestival.fi)

llmainen kortti on reissaajan perusturva

Oletko lähdössä matkalle Eurooppaan? Sairastumisen varalle kannattaa nyt hankkia Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti – ilmaiseksi. Suomessa sairausvakuutetulla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Sitä näyttämällä Euroopassa reissaava suomalainen pääsee yllättäen sairastuessaan hoitoon paikalliseen julkiseen terveydenhuoltoon.

Monessa Euroopan maassa yksityiset lääkärit ja sairaalat ovat tehneet julkisen terveydenhuollon kanssa sairausvakuutussopimuksen. Eurooppalainen sairaanhoitokortti käy myös näiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja yksityisissä sairaaloissa. Asiakas maksaa hoidosta saman verran kuin maan omat asukkaat. Laskun hoidon oikeasta hinnasta maksaa Suomen valtio.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ilmainen, ja Kela uusii kortin automaattisesti kahden vuoden välein. Kela herättelee suomalaisia tilaamaan kortin.

– Pienillä paikkakunnilla terveyskeskus voi olla ainoa paikka, josta saa hoitoa. Monet lääkärissäkäynnit sujuvat toki matkavakuutuksellakin, mutta vakavampia oireita, kuten rytmihäiriöitä tai astmakohtauksia, hoidetaan vain julkisessa terveydenhuollossa, esimerkiksi sairaalassa.

Julkisessa terveydenhuollossa tarvitaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia, kertoo pääsuunnittelija Noora Heinonen Kelan terveysosastolta.

– Vaikeissa tapauksissa, kuten liikenneonnettomuuksissa, sairaanhoito annetaan siellä, missä se lakisääteisesti kuuluu tarjota ja voidaan parhaiten antaa eli yleensä paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa, Heinonen herättelee.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla pääsee hoitoon myös pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen niin vaatiessa. Matkavakuutuksissa näitä tilanteita on voitu rajata. Sairaalassa annetun hoidon hinta voi myös ylittää matkavakuutuksen hoitokaton.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käy EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Tavallisin kysymys on, tarvitseeko matkavakuutusta maksava matkailija eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

– Kyllä tarvitsee. Eurooppalainen sairaanhoitokortti antaa matkailijalle lakisääteisen turvan, ja matkavakuutus antaa turvan yksityisen terveydenhuollon palveluita varten. Matkalle lähtijän on siksi hyvä aina hankkia molemmat!

KELA

Matkustajan oikeudet ulottuvillasi

Lennolle pääsy evätty? Lento peruttu? Pitkäaikainen viivästyminen? Kadonneet matkatavarat? Liikuntarajoitteet?

Liikkuvuus on 30 viime vuoden aikana lisääntynyt Euroopassa räjähdysmäisesti. Matkustamisesta on tullut miljoonille kansalaisille todellisuutta, itse asiassa oikeus.

Matkustajat tarvitsevat yhteisiä periaatteita, jotta he voivat olla paremmin perillä oikeuksistaan, jos matkalla menee jotakin pieleen, riippumatta siitä, mitä matkustusmuotoa he käyttävät, tai siitä, tehdäänkö matka yhden jäsenvaltion sisällä vai ylitetäänkö siinä yhteisön sisäisiä rajoja tai sen ulkorajoja.

EU on siksi sitoutunut saamaan käyttäjät liikennepolitiikan ytimeen.

>> Lisätietoa Matkustajan oikeuksista

Matkavakuutus

Matkavakuutus on osa onnistunutta matkaa ja antaa mielenrauhan odottamattomien tilanteiden varalle.

Matkalla, vieraissa oloissa, riskit ovat erilaisia kuin päivittäisessä elinympäristössä. Erityisesti ulkomaanmatkoja varten on hyvä olla matkavakuutus, sillä esimerkiksi sairaalahoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Ainoastaan matkavakuutuksesta on mahdollista saada korvauksia matkalla sairastumisesta, matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä.

Suomen kylpylät

Suomen kylpylöissä voi hemmotella itseään, viettää kahdekeskistä aikaa tai pitää riemulomaa perheen kesken. Ripaus hemmottelua keskellä arjen aherrusta tekee ihmeitä!

Holiday Club Caribia

Holiday Club Caribia sijaitsee lähellä Turun keskustaa. Kylpyläosastoon on pyritty luomaan karibialainen tunnelma, ja erilaisia altaita löytyy peräti kahdeksan. Käytössä on muiden muassa ulkoallas luolastoineen, nuorisoallas ja kaksi poreallasta. Lapsia riemastuttavat altaille haaksirikkoutunut merirosvolaiva, kolme liukumäkeä ja leikkiallas. Kunnostaan huolehtiville on tarjolla kuntoallas, ja avantouinnin ystäviä on muistettu lämpimällä ulkoaltaalla ja kylmällä avantoaltaalla.

Hoito-osaston listalta löytyy hierontoja, kasvo- ja vartalohoitoja, jalka- ja käsihoitoja, ihonpuhdistuksia ja aromihoitoja. Osastolla tarjotaan myös työhyvinvointipalveluita ja kuntoremontteja. Kylpylästä löytyy myös kuntosali ja ohjattuja liikuntaryhmiä aktiivisille.

Holiday Club Katinkulta

Vuokatissa sijaitseva Holiday Club Katinkulta on Pohjoismaiden monipuolisimpia kylpylöitä. Aktiivinen lomailija löytää tekemistä kylpemisestä ja kuntoilusta aina golfiin ja keilaukseen. Lähialuilta löytyy mahdollisuus muun muassa ratsastukseen, lasketteluun ja retkiluisteluun.

Kylpyläosaston puolella sijaitsee 20 erillistä allasta, joiden joukosta löytyy ulkoallas, 25-metrinen kuntoallas, lastenallas ja porealtaita. Lapsia ilahdutetaan vesiliukumäellä. Perinteisen suomalaisen saunan lisäksi saunaosastolla on kaksi höyrysaunaa ja löylyluola, ja löytyypä ulkoaltaan kupeesta myös aito savusauna! Asua voi joko hotellihuoneessa tai Nuasjärven rannalla sijaitsevassa loma-asunnossa.

Rantasipi Tropiclandia

Rantasipi Tropiclandia sijaitsee meren rannalla Vaskiluodon saarella parin kilometrin päässä Vaasan keskustasta. Isolta allasosastolta löytyy hierontapisteitä, porealtaita, liukumäki ja kesäisin ulkovesipuisto. Tropiclandia sopii hyvin lapsiperheille, sillä lähellä sijaitseva huvipuisto Wasalandia tuo mukavan lisän lasten kylpylälomaan. Tropiclandiaan voi tulla myös hemmottelemaan itseään, yksin tai kaksin. Hoito-osastolta ja liikuntamahdollisuuksista löytyy sekä miehille että naisille koettavaa koko lomaksi.

Rantasipi Eden

Nokialla sijaitseva Rantasipi Eden on hyvä vaihtoehto lapsiperheille. Lapsia ajatellen kylpylästä löytyvät leikkihuone, leikkipuisto, liukumäkiä sekä lasten kiipeilytelineitä. Aikuisia ei ole unohdettu, sillä hoitopaketeista löytyy rentouttavia hierontoja ja erilaisia hemmottelevia kasvo- ja vartalohoitoja. Aktiivisemmille löytyy ohjattua liikuntaa ja retkiä sekä ohjelmapalveluita.

Ikaalisten kylpylä

Ikaalisissa sijaitsevassa Ikaalisten Kylpylässä keskitytään Wellness-ajatteluun, joten se on jokaisen itsestään huolehtivan paratiisi. Kylpylään liittyy monipuolinen Wellness-maailma, josta löytyy mahdollisuuksia kuntoiluun ja ulkoiluun, monipuoliset hyvinvointipalvelut, herkkuruuat ja kaikenikäisiä kiehtovat tanssit. Kylpylään voi tulla yksin, kaksin tai perheen kanssa tai vaikka työporukassa. Valitut palat -julkaisun teettämässä Luotetuin tuotemerkki 2007 -tutkimuksessa Ikaalisten kylpylä oli Suomen luotetuin kylpylä.

Imatran kylpylä

Imatran kylpylässä on helppoa katkaista arki. Sinne voi lähteä viettämään lomaa, tai vaikka järjestää kokouksen: saatavilla on monia erilaisia vaihtoehtoja ja elämyksiä. Tarjolla on esimerkiksi useita majoitusvaihtoehtoja, lomasviittejä ja -asuntoja. Imatran kylpylästä löytyy Kylpylä Taikametsän lisäksi uusi ravintolamaailma, jonka viihderavintola Tähtitaivaan lavalla esiintyy suomalaisia artisteja viitenä iltana viikossa. Imatran kylpylässä voi kokea elämyksiä, joista nauttii karjalaiseen tapaan, täysin rinnoin.

Kylpylähotelli Vesileppis

Leppävirralla, Järvi-suomen sydämessä, sijaitseva Kylpylähotelli Vesileppis tarjoaa monipuolisen palvelukokonaisuuden, johon kuuluvat syksyllä 2004 laajentunut hotelli ja ravintolamaailma, kokoustilat, kylpyläosasto, kuntosali, jäähalli sekä maailman ensimmäinen maanalainen hiihto- ja monitoimiareena Kymppi Areena. Kylpemisen lisäksi kylpylässä voi nauttia paikan tarjoamista hyvän olon hoidoista ja kosmetologipalveluista sekä Fysioleppiksen fysioterapiapalveluista.

Naantalin kylpylä

Naantalin kylpylä sijaitsee luonnonkauniissa Naantalissa Turun saaristossa. Idyllinen miljöö on täydellinen kehys kylpylälle. Hemmotteleva kylpyläosasto sopii kaikenikäisille, ja jokaiselle löytyy jotakin. Hoito-osastolta löytyy hierontoja, meikkauksia, jalkahoitoja, hoitopaketteja ja muuta yhtä nautinnollista. Kylpylässä järjestetään ohjattua liikuntaa, muun muassa rytmikästä bailatinoa. Lapsetkin ovat tervetulleita kylpylään, josta kannattaa poiketa lähellä sijaitsevassa Muumimaailmassa. Katso lisätietoja Naantalin kylpylän sivuilta.

Rantapallo.fi

Kuva: Ikaalisten kylpylä