Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Lomapalvelun -verkkopalvelun käyttämiseen. Verkkopalvelun käyttämisen ehtona on noudattaa näitä käyttöehtoja. Käyttäessään palveluntarjoajan verkkopalvelua, käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sivustolla annettuja käyttösääntöjä. Käyttäjän on myös tutustuttava sivuston tietosuojaselosteeseen.

Palvelu

Nämä käyttöehdot koskevat palveluntarjoajan sivustoa kokonaisuudessaan lukuunottamatta ulkopuolisten linkkien tai yhteistyökumppaneiden linkittämien tai syvälinkittävien sivustojen sisältöä. Käyttäjän palveluun antamien tietojen tulee olla ajan- ja todenmukaisia, sekä käyttäjän tulee noudattaa sivuston käytössä Suomen lakia, annettuja säännöksiä ja hyviä tapoja.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjien lisäämästä sisällöstä, vaan käyttäjä vastaa näistä materiaaleista itse.

Ai­neis­ton lä­het­tä­jä on vas­tuus­sa lä­het­tä­män­sä tai vä­lit­tä­män­sä ai­neis­ton osal­ta sii­tä, et­tä ai­neis­ton jul­kai­se­mi­nen:

– ei louk­kaa ke­tään kol­mat­ta osa­puol­ta
– ei riko ke­nen­kään omis­tus- tai te­ki­jä­noi­keuk­sia
– ei riko mui­ta­kaan oi­keuk­sia
– ei ole lain tai hy­vän ta­van vas­tai­nen

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa poistaa käyttäjän antaman materiaalin sivustolta. Käyttäjä on itse vastuussa siitä ja vahvistaa sekä varmistaa sen, että materiaalin lisäämiseen on oikeus, tekijänoikeudet ja lupa käyttäjällä itsellään. Lähettämällä sivustolle ja palvelimeen materiaalia, käyttäjä vakuuttaa ja on vastuussa siitä, että aineisto ei ole laitonta tai epäasiallista.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston käytöstä tai käytön keskeytymisestä aiheutuneista epäsuorista tai suorista tai muista menetyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja pidättää oikeudet poistaa materiaalia tai käyttäjiä sivustolta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjilleen sivustoon liittyviä uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai verkkopportaalin välityksellä. Käyttäjä hyväksyy ehtoihin tulleet muutokset käyttämällä palvelua.

Palvelun käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.