Web Toolbar by Wibiya
Etusivu » Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Lomapalvelu
Y-tunnus: 1575208-8
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Suomen Lomapalvelun toimesta asiakassuhteen hoitamista, tavaroiden ja palveluiden toimittamista sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin sekä, mikäli rekisteröity henkilö ei ole tätä kieltänyt, suoramarkkinointiin.

3. Tietojen luovuttaminen

Suomen Lomapalvelu ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella sijaitseville tahoille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

4. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Lomapalvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen ajanmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.